O Komires

Komires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą technologiczną z siedzibą we Wrocławiu. Firma koncentruje się na aplikacjach i usługach. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości, przyjaznych dla użytkownika i innowacyjnych rozwiązań.

Dane kontaktowe: office@komires.com

Informacja o spółce wymagana przez art. 206 Kodeksu spółek handlowych:

Komires Sp. z o.o.
Adres: Szymanowskiego 39, 51-609 Wrocław, Polska
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000207457
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL 8981047168
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł opłacony w całości