Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Komires

Komires przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe: www.komires.com, www.komires.pl, www.komires.net, www.mataliphysics.com i www.mataliphysics.pl. Dane gromadzone w plikach logów serwisów internetowych Komires są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Baza Wiedzy Komires. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników jak również nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych, do żadnych celów, do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Gromadzenie danych

Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwerów www jest następujący:
 • Data nadejścia zapytania
 • Czas nadejścia zapytania
 • Adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
 • Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • Kod odpowiedzi HTTP
 • Liczba wysłanych przez serwer bajtów
 • Liczba odebranych przez serwer bajtów
 • Pierwszy wiersz żądania HTTP
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (Referer)
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisów internetowych Komires z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Baza Wiedzy Komires. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług, okazjonalnie analizujemy pliki logów w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane pliki logów przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami internetowymi Komires. Informacje zawarte w plikach logów nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisami internetowymi Komires. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Komires

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów internetowych Komires ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach internetowych Komires nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Dla poszczególnych serwisów internetowych Komires wykorzystujemy następujące sesyjne pliki Cookies:

Serwis: www.komires.com

Serwis firmowy Komires w języku angielskim wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
Nazwa CookieRodzajCel i zawartość
SessionIdSesyjneJest niezbędne w komunikacji z serwerem, umożliwia pracę z aplikacją. Przechowuje identyfikator sesji.

Serwis: www.komires.pl

Serwis firmowy Komires w języku polskim wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
Nazwa CookieRodzajCel i zawartość
SessionIdSesyjneJest niezbędne w komunikacji z serwerem, umożliwia pracę z aplikacją. Przechowuje identyfikator sesji.

Serwis: www.komires.net

Serwis Bazy Wiedzy Komires wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
Nazwa CookieRodzajCel i zawartość
PHPSESSIDSesyjneJest niezbędne w komunikacji z serwerem, umożliwia pracę z aplikacją. Przechowuje identyfikator sesji.

Serwis: www.mataliphysics.com

Serwis produktu Matali Physics w języku angielskim wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
Nazwa CookieRodzajCel i zawartość
SessionIdSesyjneJest niezbędne w komunikacji z serwerem, umożliwia pracę z aplikacją. Przechowuje identyfikator sesji.

Serwis: www.mataliphysics.pl

Serwis produktu Matali Physics w języku polskim wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.
Nazwa CookieRodzajCel i zawartość
SessionIdSesyjneJest niezbędne w komunikacji z serwerem, umożliwia pracę z aplikacją. Przechowuje identyfikator sesji.

Odnośniki do innych stron

Serwisy internetowe Komires zawierają odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony www należy zapoznać się z polityką prywatności, która jest tam określona. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisów internetowych Komires.

Baza Wiedzy Komires

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja dodatkowych danych osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi wysłania zapytania oraz osób lub podmiotów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień od Komires drogą elektroniczną.

W odniesieniu do osób i podmiotów, które skorzystały z usługi wysłania zapytania, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz temat i treść zapytania, które służą wyłącznie do wysłania informacji o przyjęciu zapytania oraz odpowiedzi.

W odniesieniu do osób i podmiotów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień od Komires drogą elektroniczną, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy wyłącznie do wysyłania powiadomień.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, umieszczając nową w serwisach internetowych Komires.