Technologia

Komires Sp. z o.o. jest dostawcą oprogramowania do symulacji opartych na fizyce oraz emulacji komputerów ośmiobitowych. Doświadczenie zdobyte podczas programowania algorytmów używanych w grach komputerowych zaowocowało rozwiązaniami, które stosujemy i ulepszamy w naszych produktach. Komires Sp. z o.o. oferuje obecnie zaawansowany, wieloplatformowy, wydajny silnik fizyki 3d pod marką Matali Physics.