Technologia
Komires Sp. z o.o. jest dostawcą oprogramowania do symulacji opartych na fizyce oraz emulacji komputerów ośmiobitowych. Doświadczenie zdobyte podczas programowania algorytmów używanych w grach komputerowych przyniosło efekt w postaci rozwiązań, które stosujemy i udoskonalamy w naszych produktach. Komires Sp. z o.o. oferuje obecnie dwa produkty Matali Physics Standard and Matali Physics Pro.