EMUAPC DEMO Możliwości

Emulator EMUAPC emuluje działanie komputerów Atari 8-bit serii 400/800, 800XL, 65XE, 130XE. Emulator EMUAPC emuluje między innymi przełączanie banków pamięci bez zwolnień, dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości oraz przerwania układu POKEY z dokładnym cyklowym wyliczeniem punktu generacji przerwań. Emulator współpracuje z kartami dźwiękowymi w pełni zgodnymi ze standardem Sound Blaster dla środowiska DOS.

Wymagania EMUAPC DEMO:

Komputer z procesorem i486/Pentium lub lepszym, 8MB RAM, system operacyjny MS-DOS.
Wersja ta uruchamia się w środowisku DOS systemów Windows 3.0 i wyższym, Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP/NT, OS/2 1.1 i wyższym, VM/386. Do uzyskania pełnej jakości odtwarzania dźwięku w środowisku DOS systemów Windows 2000/XP/NT wymagany jest emulator kart Sound Blaster np. VDMSound.

EMUAPC DEMO emuluje:
 • Następujące modele komputerów Atari:
  • 800 przy ustawieniach: 64KB RAM, Atari OS rev.A
  • 800XL przy ustawieniach: 64KB RAM, Atari OS rev.B, Atari Basic rev.B
  • 65XE przy ustawieniach: 64KB RAM, Atari OS rev.B, Atari Basic rev.C
  • 130XE przy ustawieniach: 128KB RAM, Atari OS rev.B, Atari Basic rev.C
 • Wszystkie rozkazy procesora 6502
 • Wszystkie rozkazy procesora Antic łącznie z operacjami przesuwów poziomych i pionowych oraz zgłaszaniem przerwań DLI
 • Wszystkie tryby graficzne i tekstowe układu CTIA
 • Wszystkie dodatkowe tryby pracy układu GTIA
 • System przerwań sprzętowych
  • Przerwania zgłaszane po linii NMI:
   DLI - Display List Interrupt
   VBI - Vertical Blank Interrupt
  • Przerwania zgłaszane po linii IRQ:
   T1 - Timer 1
   T2 - Timer 2
   T4 - Timer 4
   SIR - if Serial Input Ready
   ODN - if Output Data Needed
   XD - if eXmitend Data
   K - Keyboard
   BREAK - Break (przerwanie klawisza BREAK)
  • Przerwanie RESET - Reset (przerwanie klawisza RESET)
 • Grafikę PM (Graczy i pocisków)
 • Szybkie przełączanie banków pamięci z rozdzielnym dostępem (przy 128KB RAM) do pamięci dla Antica i 6502
 • Wszystkie rejestry dźwiękowe układu POKEY
 • Dwie stacje dysków pracujące w gęstościach S, E i D z możliwością przygotowania do ośmiu wirtualnych dyskietek dla każdej stacji
  • Emulator rozpoznaje niskopoziomowe operacje dyskowe poprzez bloki PERCOM. Rozpoznawane operacje dyskowe:
   kod 83 - status
   kod 82 - odczyt sektora
   kod 80 - zapis sektora
   kod 87 - zapis sektora z weryfikacją
   kod 33 - formatowanie w gęstościach S i D
   kod 34 - formatowanie w gęstości E
   kod 78 - odczyt gęstości
   kod 79 - ustawienie gęstości
  • Emulator obsługuje bad sectors (uszkodzone sektory). Sektory takie rozpoznawane są poprzez sekwencję pierwszych 10-ciu znaków sektora równą napisowi "BAD SECTOR"
 • Jeden joystick Atari na klawiaturze PC
 • Wybrane programowe tryby graficzne
 • Pseudoartefakty w trybie graficznym o wysokiej rozdzielczości (0xF)
 • Udostępnia następujące rozdzielczości ekranu:
  • 320x240
  • 360x240
  • 360x270
 • Udostępnia możliwość synchronizacji do częstotliwości 50Hz lub do częstotliwości sprzętowego wygaszenia pionowego
 • Udostępnia graficzny interfejs użytkownika z możliwością zmiany bitmapy tła
 • Automatycznie rozpoznaje następujące formaty plików:
  • Atari DOS (*.xex,*.exe,*.com)
  • Dyskietki atarowskiej (*.atr)
  • Dyskietki atarowskiej (*.xfd)
  • Spakowanej dyskietki atarowskiej programem Disk Communicator (*.dc3,*.dcm)
  • Spakowanej dyskietki atarowskiej programem SCopy (*.vol)
  • W przypadku formatu Atari DOS, pliki tego typu nanoszone są na wirtualną dyskietkę w gęstości E lub D z programem ładującym w sektorach rozruchowych, a następnie taka wirtualna dyskietka jest uruchamiana
 • Udostępnia tryb szybkiej i wolnej transmisji (track buffer)
 • Zapewnia ochronę przed możliwością nagrywania oddzielnie dla każdego dysku wirtualnego
 • Udostępnia licznik sektorów w trakcie pracy stacji dysków
 • Udostępnia efekty specjalne w trakcie Resetu/Restartu emulatora, przejściu do systemu pomocy oraz zakończeniu pracy z emulatorem
 • Udostępnia parametryzację współpracy z mikserem kart Sound Blaster (możliwość pełnej regulacji głośności dźwięku, tonów niskich i wysokich)
 • Udostępnia możliwość korzystania z zewnętrznych palet kolorów oraz posiada własną wbudowaną paletę kolorów